Κλήση VoIP με Windows

Μπορούμε να βρούμε δωρεάν το λογισμικό X-Lite στη διεύθυνση http://www.counterpath.com/x-lite-download.html και να το εγκαταστήσουμε.

Αφού εκκινήσουμε την εφαρμογή για πρώτη φορά πατάμε Account Settings.

Συμπληρώνουμε τα πεδία ως εξής:

Account name: Συμπληρώνουμε το επιθυμητό όνομα για το λογαριασμό μας.
User ID: Συμπληρώνουμε το Όνομα χρήστη/ user name του Ιδρυματικού μας λογαριασμού.
Domain: Πληκτρολογούμε "auth.gr"
Password: Συμπληρώνουμε τον κωδικό/ password του Ιδρυματικού μας λογαριασμού.
Display name: Συμπληρώνουμε το όνομά μας, όπως επιθυμούμε να φαίνεται σε τρίτους που καλούμε (εδώ προσοχή, καθώς στην αναγνώριση κλήσης εμφανίζεται αυτό το πεδίο το περιεχόμενο του οποίου μπορεί να είναι παραπλανητικό αφού ο καθένας μπορεί να επιλέξει ελεύθερα το όνομά του π.χ. rector@yale.edu....)

Φροντίζουμε να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Register with domain and receive calls".
Στο πεδίο "Send outbound via:" επιλέγουμε Domain και πατάμε ΟΚ.

 

Μπορούμε να κάνουμε κλήσεις πληκτρολογώντας είτε τον τηλεφωνικό αριθμό που αντιστοιχεί σε ένα άτομο, είτε το όνομα χρήστη του Ιδρυματικού του λογαριασμού. Περισσότερες οδηγίες για τον τρόπο κλήσης μπορούμε να δούμε στις οδηγίες στη σελίδα http://www.it.auth.gr/el/voip.

 
Με εικόνες