Κλήση VoIP με iOS

Κατεβάστε την εφαρμογή 3CXPhone από το App Store.

Εκτελέστε την εφαρμογή και στην πρώτη οθόνη επιλέξτε Profiles.

 

Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέξτε Settings.

Στην οθόνη Επεξεργάσια/Edit συμπληρώστε τα πεδία όπως παρακάτω:

Account name :κάποιο διακριτικό όνομα για να σας αναγνωρίζουν (π.χ. auth),
User: το όνομα χρήστη του Ιδρυματικού σας λογαριασμού,
ID: το όνομα χρήστη του Ιδρυματικού σας λογαριάσμου,
Password: o κωδικό πρόσβασης του Ιδρυματικού σας λογαριασμού.
External PBX IP: sip.auth.gr.

Πατήστε Save.

Στην αρχική οθόνη θα πρέπει να εμφανιστεί ένα σύντομο μήνυμα Registered και μετά On Hook.

Μπορείτε να κάνετε κλήσεις πληκτρολογώντας είτε τον τηλεφωνικό αριθμό που αντιστοιχεί σε ένα άτομο είτε το όνομα χρήστη του Ιδρυματικού του λογαριασμού. Περισσότερες οδηγίες για τον τρόπο κλήσης μπορείτε να δείτε τις οδηγίες στη σελίδα http://www.it.auth.gr/el/voip

 
Με εικόνες