Κλήση VoIP με Ubuntu

Επισκεφθείτε το Ubuntu Software Center.

Στο πεδίο αναζήτησης εισάγετε "ekiga". Πατήστε Install στο πρόγραμμα Ekiga Softphone που εμφανίζεται.

Αφού εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημά σας, πατήστε Authenticate και περιμένετε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Εκτελέστε το Ekiga και πηγαίνετε μενού Edit->Accounts.

Στο νέο παράθυρο πηγαίνετε μενού Accounts/Add a SIP Account.

Συμπληρώστε τα πεδία ως εξής:

Name: Συμπληρώστε το επιθυμητό όνομα για το λογαριασμό σας.
Registrar: Πληκτρολογήστε "sip.auth.gr"
User: Συμπληρώστε το όνομα χρήστη του Ιδρυματικού σας λογαριασμού.
Authentication user: Συμπληρώστε το όνομα χρήστη του Ιδρυματικού σας λογαριασμού.
Password: Συμπληρώστε τον κωδικό του Ιδρυματικού σας λογαριασμού.

Έπειτα πατήστε ΟΚ.

 

Στο παράθυρο Accounts βεβαιωθείτε ότι δίπλα στο όνομα του λογαριασμού σας εμφανίζεται η ένδειξη "registered" και ότι το πεδίο "Active" είναι τσεκαρισμένο.

Στο κεντρικό μενού του Ekiga μπορείτε να κάνετε κλήσεις πληκτρολογώντας είτε τον τηλεφωνικό αριθμό που αντιστοιχεί σε ένα άτομο είτε το όνομα χρήστη του Ιδρυματικού του λογαριασμού. Περισσότερες οδηγίες για τον τρόπο κλήσης μπορείτε να δείτε τις οδηγίες στη σελίδα http://www.it.auth.gr/el/voip

 
Με εικόνες