Άμεσα γραπτά μηνύματα και διαθεσιμότητα

Συνομιλία μέσω Internet για τους κατόχους ΙΡ συσκευών τηλεφωνίας
Κατηγορία 
Αφορά 
Σας προσφέρεται η δυνατότητα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων με άλλους χρήστες IP τηλεφωνικών συσκευών, καθώς και ελέγχου της διαθεσιμότητας αυτών των χρηστών.
Προϋποθέσεις
  1. Να ανήκετε στο μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ
  2. Να διαθέτετε τηλεφωνική σύνδεση με IP τηλεφωνική συσκευή
  3. Να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στο δεξί μενού αυτής της ιστοσελίδας (Γενικές υπηρεσίες τηλεφωνίας), διευκρινίζοντας το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας (Windows ή MacOS).
Οδηγίες
Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε στα εγχειρίδια αυτής της ιστοσελίδας.