Εγχειρίδιο συμμετέχοντα σε συνεδρία με Skype for business

Προκειμένου να παρακολουθήσουμε μια τηλεδιάσκεψη  Skype for Business ως συμμετέχοντες/ Attendees, ανοίγουμε το link που μας έχει σταλεί στο email μας (προσοχή) με Mozilla Firefox ή Google Chrome κι επιλέγουμε Join Using Skype for Business Web App instead

Στην επόμενη καρτέλα συμπληρώνουμε το όνομά μας και πατάμε Join the meeting. Αν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε στο Skype Web app θα πρέπει να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε το plugin της εφαρμογής επιλέγοντας Allow στον πλοηγό μας.

Στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης βλέπουμε τα  παρακάτω εικονίδια:

  • της κάμερας -το οποίο ενεργοποιούμε ή οχι ανάλογα με το αν θέλουμε να μοιραστουμε βίντεο με τους συμμετέχοντες ή οχι
  • του μικροφώνου -το οποιο ενεργοποιούμε ή θέτουμε σε λειτουργία σίγασης
  • του διαμοιρασμού επιφάνειας εργασίας
  • του τερματισμού κλήσης της τηλεδιάσκεψης -με τ' οποίο βγαίνουμε απ την τηλεδιάσκεψη
  • των συμμετεχόντων ( Participant)
  • των ρυθμίσεων ( ... )
  • του chat της εφαρμογής (IM)

 
Με εικόνες