Ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader

Προκειμένου να υπογράψουμε ψηφιακά  έγγραφα pdf θα πρέπει να βρίσκεται στον χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών του υπολογιστή μας, το προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό του ΑΠΘ (οδηγίες ελέγχου).

Οδηγίες έκδοσης πιστοποιητικού από την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ βρίσκονται εδώ.

Στην περίπτωση που δε διαθέτουμε το πρόγραμμα Adobe Reader μπορούμε να το εγκαταστήσουμε ακολουθώντας αυτόν το σύνδεσμο.
(Οι παρακάτω εικόνες είναι από την έκδοση Adobe Reader DC αλλά οι οδηγίες ισχύουν και για την προηγούμενη έκδοση Adobe Reader XI)

Ρύθμιση Διακομιστή Χρονοσήμανσης στο Adobe Reader
Ανοίγουμε το πρόγραμμα Adobe Reader κι επιλέγουμε Edit-> Preferences.

Επιλέγουμε διαδοχικά Signatures->Document Timestamping->More.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε New .

Σε περίπτωση που ανταλλάσουμε έγγραφα με το Ελληνικό Δημόσιο επιλέγουμε σαν διακομιστή χρονοσήμανσης αυτόν της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ).
 

Name ΑΠΕΔ
Server URL http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer

Για ανταλλαγή εγγράφων στο εξωτερικό μπορούμε να ρυθμίσουμε τον διακομιστή χρονοσήμανσης με τα εξής στοιχεία:

Name Digicert
Server URL http://timestamp.digicert.com

 

Επιλέγουμε ΟΚ.

Κάνουμε κλικ στον διακομιστή χρονοσήμανσης που ρυθμίσαμε και τον ορίζουμε ως προεπιλογή Set Default. Επιλέγουμε ΟΚ και κλείνουμε το παράθυρο που περιλαμβάνει τους διακομιστές χρονοσήμανσης.

Στη συνέχεια επιλέγουμε από την καρτέλα Preferences->Signatures->Verification->More.

Στο πεδίο Verification Time κάνουμε κλικ στο Secure time (timestamp) embedded in the signature. Με τη ρύθμιση αυτή η ημερομηνία της ψηφιακή μας υπογραφής θα προκύπτει από τον διακομιστή χρονοσήμανσης που έχουμε ορίσει στο προηγούμενο βήμα.

Πατάμε OK

Ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείου με χρονοσήμανση
Ανοίγουμε το pdf αρχείο που επιθυμούμε να υπογράψουμε. Επιλέγουμε Tools-> Certificates

Επιλέγουμε Digitally Sign-> OK.

Επιλέγουμε το πλαίσιο στο οποίο θέλουμε να εισάγουμε την ψηφιακή μας υπογραφή.

Ελέγχουμε εάν το πιστοποιητικό που μας εμφανίζεται είναι το ψηφιακό πιστοποιητικό του ιδρυματικού μας λογαριασμού στο ΑΠΘ κι επιλέγουμε Sign.

Εάν χρησιμοποιούμε συσκευή Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) όπως Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ή Κρυπτογραφική συσκευή τύπου USB (token), θα μας ζητηθεί να εισάγουμε το Pin.

Μας ζητείται να αποθηκεύσουμε το αρχείο μας.

Στην πρώτη προσπάθεια του Adobe Reader να συνδεθεί με το διακομιστή χρονοσήμανσης που ορίσαμε, επιλέγουμε Να Επιτρέπεται/Allow.

Tο έγγραφό μας εμφανίζεται υπογεγραμμένο ψηφιακά συμπεριλαμβάνοντας την ημερομηνία και ώρα της υπογραφής.

 
Με εικόνες