Μεταφορά αρχείων από και προς τον server

Εδώ μπορείτε να βρειτε οδηγιές για την μεταφορά αρχείων από και προς τον server μέσω του winscp utility.
Εναλλακτικά προτείνεται ο Cyberduck client

Κατεβάζουμε το winscp από εδώ

Login

 

Εισάγουμε τα παρακάτω στοιχεία:

File Protocol : SFTP
Host name : 
Port number : 22
User name :
Password :

 

❕ Τα πεδία Host name,User name, Password δίνονται στο email που παραλήφθηκε κατά την απόκτηση πρόσβασης στην Ιδρυματική Συστοιχία.
Ρύθμιση path

 

WinSCP

Κάνουμε login και εμφανίζονται τα αρχεία στο home directory μας στον server.

Ρυθμίζουμε το path ώστε να δείχνει στο SCRATCHDIR

Η μεταφορά αρχείων γίνεται με drag and drop.

Putty

Βρισκόμενοι στο scratchdir/home/username με την εντολή

cp $HOME/filename $SCRATCHDIR αντιγράφουμε τα αρχεία ,ένα τη φορά, από το $HOME στο $SCRATCHDIR.

 

Με την εντολή ls ελέχγουμε εάν τα αρχεία έχουν αντιγραφεί στην επιθυμιτή τοποθεσία..

Μεταφορά αρχείων

 

WinSCP

Μπορεί να γίνει μεταφορά αρχείων στο scratchdir  ,και τακτοποίηση τους σε φακέλους μέσα στο scratchdir.

Putty

Με την εντολή

$ cp filename1 filename2 $SCRATCHDIR/foldername

γίνεται μεταφορά των αρχείων στο επιθυμητό φάκελο

 
Με εικόνες