Μεταφορά αρχείων από και προς τον server

Εδώ μπορείτε να βρειτε οδηγιές για την μεταφορά αρχείων από και προς τον server μέσω του winscp utility.
Εναλλακτικά προτείνεται ο Cyberduck client

Κατεβάζουμε το winscp από εδώ

Εισάγουμε τα παρακάτω στοιχεία:

File Protocol : SFTP
Host name : 
Port number : 22
User name :
Password :

Κάνουμε login και εμφανίζονται τα αρχεία στο home directory μας στον server.

 
Με εικόνες