Υποστήριξη Επιστημονικών Εφαρμογών

Υποστήριξη για παραγωγική υλοποίηση Επιστημονικών Εφαρμογών
Αφορά 

Στα πλαίσια υποστήριξης εφαρμογών η ομάδα του Γραφείου Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών έχει συνδράμει στη μεταφορά αρκετών εφαρμογών στην υπολογιστική υποδομή του ΚΗΔ φροντίζοντας πάντα η υλοποίηση που ακολουθείται να ικανοποιεί τις αρχικές ανάγκες και να είναι η απλούστερη δυνατή χωρίς να προστίθενται ενδιάμεσα επίπεδα πολυπλοκότητας στην υλοποίηση.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται μία λίστα επιστημονικών εφαρμογών που έχουν ήδη μεταφερθεί και υποστηρίζονται από την ομάδα υποστήριξης του Γραφείου. Εάν ενδιαφέρεστε να σχεδιάσουμε τη μεταφορά μίας εφαρμογής που δεν αναφέρεται στη παρακάτω λίστα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ερωτηματολόγιο εφαρμογών για να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Λίστα υποστηριζόμενων επιστημονικών εφαρμογών

Όνομα εφαρμογής

Έκδοση

Επιστημονικός Τομέας

Compiler

Βιβλιοθήκες

Σχόλια/Παρατηρήσεις

WRF

3.2.1, 3.3.1, 3.5.1, 3.6

Επιστήμες Γης

Intel (11.1)

mpich2 (1.1.1), netcdf (4.1.1)

Διαβάστε το use case

CAMx

5.20, 5.30, 5.40, 6.00

Επιστήμες Γης

Intel (11.1)

mpich2 (1.1.1), OpenMP, hdf5 (1.8.4)

Διαβάστε το use case

RegCM

4.1

Επιστήμες Γης

Intel (11.1)

mpich2 (1.2.1p1), netcdf (4.1.1)

 

Chimere

2011a+

Επιστήμες Γης

GNU (4.1)

mpich2 (1.1.1), netcdf (4.1.3)

 

NuQuake

3DFD_DVS

Επιστήμες Γης

Pathscale (3.1)

mpich (1.2.7p1)

 

FLOW-3D

9.4.5, 10.1

Υπολογιστική Ρευστομηχανική

Precompiled

OpenMP

Licensed per user

NUMECA

8.8.2

Υπολογιστική Ρευστομηχανική

Precompiled

Intel-MPI, mvapich (precompiled)

Licensed per user

ANSYS/Fluent

12.0, 12.1, 13.0, 15.0, 16.0

Υπολογιστική Ρευστομηχανική

Precompiled

Intel-MPI, HP-MPI, SMP (precompiled)

Licensed (μέσω ΚΗΔ)

ANSYS/CFX

12.0, 12.1, 13.0, 15.0, 16.0

Υπολογιστική Ρευστομηχανική

Precompiled

Intel-MPI, HP-MPI, SMP (precompiled)

Licensed (μέσω ΚΗΔ)

Code_Saturne

2.0.1

Υπολογιστική Ρευστομηχανική

GNU (4.1.2)

mpich2 (1.1.1)

 

OpenFOAM

2.1

Υπολογιστική Ρευστομηχανική

GNU (4.4.0) 

openmpi (1.2.8), cuda (3.0)

 

Sphysics

2.2.1

Υπολογιστική Ρευστομηχανική

GNU (4.1.2)

mpich2 (1.2.1p1)

Διαβάστε το use case

ANSYS

12.0, 12.1, 13.0, 15.0, 16.0

Μηχανική

Precompiled

Intel-MPI, HP-MPI, SMP (precompiled)

Licensed (μέσω ΚΗΔ)

Code_Aster

10.6

Μηχανική

GNU (4.1.2)

mpich2 (1.1.1)

 

NAMD

2.7

Χημεία/Υλικά

Intel(11.1)

mpich2 (1.2.1p1)

Διαβάστε το use case

CP2K

2.1

Χημεία/Υλικά

Intel (11.1)

mpich2 (1.2.1p1), libint (1.1.4), mkl (10.2)

Διαβάστε το use case

LAMMPS

trunk (r6456)

Χημεία/Υλικά

Intel (11.1)

mpich2 (1.2.1p1)

Διαβάστε το use case

VASP

5.2, 5.3.2, 5.3.3

Χημεία/Υλικά

Intel (11.1)

mpich2 (1.2.1p1), mkl (10.2)

Licensed per user

Gaussian

g03

Χημεία/Υλικά

Precompiled

 

Licensed per user

Abinit

7.6.1

Χημεία/Υλικά

Intel (11.1)

mpich2 (1.2.1p1), mkl (10.2), netcdf (4.1.1)

 

DL_POLY

4.01

Χημεία/Υλικά

Intel (11.1)

mpich2 (1.2.1p1)

Διαβάστε το use case

Siesta

2.0.1

Χημεία/Υλικά

Intel (11.1)

mpich2 (1.2.1p1)

 

CMAQ

5.0

Επιστήμες Γης

GNU (4.1.2)

netcdf (4.1.1), hdf5 (1.8.4)

 

Προϋποθέσεις

Για την χρήση ορισμένων εφαρμογών (όπως υποδεικνύεται και στον παραπάνω πίνακα) απαιτείται αγορά/χορήγηση άδειας χρήσης.