Αποθηκευτικοί πόροι για ερευνητικά δεδομένα

Αποθηκευτικοί πόροι πλεγματικής υποδομής
Αφορά 

 

Οι χρήστες της πλεγματικής υποδομής HellasGrid μπορούν να χρησιμοποιούν τα κατανεμημένα γεωγραφικά Storage Elements της υποδομής HellasGrid για την αποθήκευση των ερευνητικών τους δεδομένων. Η υπηρεσία αυτή διατίθεται πρωτίστως για συνεργατικούς λόγους καθώς σε αρχεία και φακέλους που αποθηκεύονται στο Grid οι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν κατάλληλα δικαιώματα ανάγνωσης/εγγραφής ώστε να είναι προσπελάσιμα από συνεργάτες ή ομάδων εργασίας.
Λόγω της κατανεμημένης φύσης της υποδομής οι ερευνητές μπορούν να έχουν τα κρίσιμα δεδομένα τους σε 2 (ή και περισσότερα) Storage Elements (replication). Έτσι ακόμα και αν λόγω εργασιών συντήρησης κάποιο Storage Element δεν είναι διαθέσιμο μία συγκεκριμμένη χρονική στιγμή τα δεδομένα μπορούν να αντληθούν ή να καταχωρηθούν από/προς κάποιο άλλο Storage Element.

Προϋποθέσεις

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη προς όλα τα μέλη της κοινότητας του Ιδρύματος. Για να αποκτήσετε πρόσβαση χρειάζεται να αποκτήσετε ένα προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό από την Αρχή Πιστοποίησης HellasGrid CA.