Υποστήριξη Big Data εφαρμογών

Υπηρεσία υποστήριξης data-intensive εφαρμογών
Αφορά 


Το Γραφείο Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών παρέχει πρόσβαση σε ειδικά διαμορφωμένη συστοιχία Hadoop για την υποστήριξη Big Data εφαρμογών. Πέρα των βασικών υπηρεσιών MapReduce και HDFS διατίθενται τα ακόλουθα εργαλεία/βιβλιοθήκες:

  • Hive
  • Hue
  • Pig
  • HCat
  • Oozie κ.α.
Προϋποθέσεις


Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη προς το σύνολο της κοινότητας του Ιδρύματος. Προϋπόθεση χρήσης της υπηρεσίας είναι να αποκτήσετε ένα προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό από την Αρχή Πιστοποίησης HellasGrid CA  και πρόσβαση στο user interface του ΑΠΘ.