Σύνδεση σε server υπολογιστικής υπηρεσίας

  • Κατεβάζουμε το PuTTY από εδώ (δεv χρειάζεται installation)
  • Τρέχουμε το PUTTY.exe
  • Στο Session εισάγουμε το Hostname του server, όπως αναγράφεται στο μήνυμα ενεργοποίησης λογαριασμού για πρόσβαση στην υπηρεσία. 
    Φροντίζουμε να έχουμε επιλεγμένο το SSH και πατάμε Open
  • Στο terminal που ανοίγει εμφανίζεται το μήνυμα login as:. όπου εισάγουμε το username που αντιστοιχεί στο λογαριασμό μας.
  • Αμέσως μετά θα μας ζητηθεί το ssh password.
     

Εναλλακτικά, για την σύνδεση στον server μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο client MobaXterm

Σύνδεση για πρώτη φορά – Δημιουργία SSH password

Σημειώστε ότι το password που σας έχει αποσταλεί στο μήνυμα ενεργοποίησης του λογαριασμού είναι προσωρινό και ότι την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε επιτυχώς θα σας ζητηθεί να το αλλάξετε.

Συγκεκριμένα θα σας ζητηθεί να το εισάγετε ακόμα μία φορά και κατόπιν θα σας ζητηθεί το νέο password δύο φορές διαδοχικά.

Σημειώστε επίσης ότι κατά τη διαδικασία εισαγωγής των χαρακτήρων από το πληκτρολόγιο ο κέρσορας δεν θα μετακινείται.

Εφόσον έχουν γίνει όλα σωστά θα δούμε τη γραμμή εντολών του server.

 
Με εικόνες