Γενικές Πληροφορίες για το Login Node της Ιδρυματικής συστοιχίας (UI)

Πρόσβαση σε διαμοιραζόμενα storage volumes
Από το Login Node της Ιδρυματικής συστοιχίας (User Interface) δίνεται για το κάθε account, αποκλειστική πρόσβαση σε δύο directories:
  • $HOME
  • $SCRATCHDIR

τα οποία βρίσκονται πάνω σε δύο διαφορετικά storage volumes, τα οποία ονομάζονται κατά αντιστοιχία: uiwork και scratch.

Στο $HOME μας δίνεται η δυνατότητα να τοποθετήσουμε αρχεία εισόδου που είναι απαραίτητα για τις εργασίες μας, τον κώδικά μας ή αρχεία εξόδου που θέλουμε να διατηρήσουμε στο UI.

Στο $SCRATCHDIR μπορούμε να μεταφέρουμε προσωρινά τα αρχεία που είναι απαραίτητα για τις εργασίες που θέλουμε να υποβάλουμε στην υπολογιστική συστοιχία.
Η υποβολή των εργασιών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω του scratch volume.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα δεδομένα που εναποτίθενται στο $SCRATCHDIR θεωρούνται προσωρινά. Ως εκ τούτου, αρχεία που δεν έχουν προσπελαστεί (read, open, close κτλ) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 10 μήνες, διαγράφονται από έναν αυτόματο μηχανισμό. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική φροντίδα, ώστε τυχόν απαραίτητα/σημαντικά αρχεία να μεταφέρονται στο $HOME directory.

 
Με εικόνες