Σύνδεση σε server υπολογιστικής υπηρεσίας

Από command line/terminal τρέχουμε την παρακάτω εντολή

$ ssh username@hostname

Χρησιμοποιούμε το username που αντιστοιχεί στο λογαριασμό μας και hostname του server, όπως αναγράφεται στο μήνυμα ενεργοποίησης λογαριασμού για πρόσβαση στην υπηρεσία. 

Αμέσως μετά θα μας ζητηθεί το ssh password.

Σύνδεση για πρώτη φορά – Δημιουργία SSH password

Σημειώστε ότι το password που σας έχει αποσταλεί στο μήνυμα ενεργοποίησης του λογαριασμού είναι προσωρινό και ότι την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε επιτυχώς θα σας ζητηθεί να το αλλάξετε.

Συγκεκριμένα θα σας ζητηθεί να το εισάγετε ακόμα μία φορά και κατόπιν θα σας ζητηθεί το νέο password δύο φορές διαδοχικά.

Σημειώστε επίσης ότι κατά τη διαδικασία εισαγωγής των χαρακτήρων από το πληκτρολόγιο ο κέρσορας δεν θα μετακινείται.

Εφόσον έχουν γίνει όλα σωστά θα δούμε τη γραμμή εντολών του server.

 
Με εικόνες