Εισαγωγή σε browser ψηφιακού πιστοποιητικού και προσωπικού κλειδιού

Εισαγωγή σε browser ψηφιακού πιστοποιητικού και προσωπικού κλειδιού

Για να εισάγετε το πιστοποιητικό σας σε ένα browser θα χρειαστείτε το αρχείο. Αυτό μπορείτε να το ανακατασκευάσετε από τα αρχεία και με την παρακάτω εντολή:

openssl pkcs12 -export -in ~/.globus/usercert.pem -inkey ~/.globus/userkey.pem -out mycertificate.p12

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τη διαδικασία εισαγωγής για τον Firefox browser. Από τις ρυθμίσεις του browser θα πρέπει να επιλέξετε την καρτέλα advanced έπειτα την κατρέλα Encryption και στη συνέχεια να επιλέξετε View Certificates. Κάτω από την καρτέλα Your Certificates μπορείτε να δείτε τα πιστοποιητικά που έχετε ήδη εγκατεστημένα στο browser. Για να εισάγετε ένα νέο πιστοποιητικό θα πρέπει να επιλέξετε Import και κάνοντας browse το filesystem του υπολογιστή σας να εντοπίσετε και να επιλέξετε το αρχείο. Κατόπιν θα σας ζητηθεί το master password του software security device του browser και το password που χρησιμοποιήσατε για να κάνετε encrypt το p12 αρχείο. Εφόσον τα εισάγετε σωστά το προσωπικό σας πιστοποιητικό μαζί με το private κλειδί που το συνοδεύει είναι πλέον εγκατεστημένο στο browser.

 
Με εικόνες