Εγγραφή στο South Eastern European Virtual Organization

Εγγραφή στο South Eastern European Virtual Organization

Για να μπορέσει ένας χρήστης να χρησιμοποιήσει πόρους του Grid θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε τουλάχιστον ένα Virtual Organization ή VO. Οι χρήστες της HellasGrid υποδομής μπορούν να εγγραφούν στο SEE VO που συγκεντρώνει ερευνητές από το South Eastern European region από το https://access.hellasgrid.gr ακολουθώντας το μαρκαρισμένο σύνδεσμο του παρακάτω σχήματος.

Στη νέα σελίδα ο χρήστης θα πρέπει να αποδεχτεί την πολιτική πρόσβασης και τους κανόνες χρήσης της υποδομής HellasGrid και να επιλέξει 'Αποστολή' όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.

Κατόπιν εγγραφής στο SEE VO ένα ενημερωτικό email αποστέλλεται στο χρήστη από τον VO admin.

 
Με εικόνες