Απόκτηση λογαριασμού σε User Interface

Aπόκτηση λογαριασμού σε User Interface

Οι χρήστες της HellasGrid υποδομής μπορούν να κάνουν αίτηση για απόκτηση λογαριασμού (account) σε κάποιο από τα User Interface από το https://access.hellasgrid.gr ακολουθώντας το μαρκαρισμένο σύνδεσμο που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα

ui-request-1.png

Στην επόμενη σελίδα που εμφανίζεται και στο παρακάτω σχήμα ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την πόλη στην οποία βρίσκεται, να αποδεχτεί την πολιτική πρόσβασης και τους κανόνες χρήσης της υποδομής HellasGrid και να επιλέξει 'Αποστολή' για να υποβάλλει την αίτηση.

Εάν η πόλη στην οποία εργάζεται ο χρήστης δεν βρίσκεται ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές τότε θα πρέπει να επιλέξει την Αθήνα.

ui-request.png

 
Με εικόνες