Οδηγίες καταχώρησης στοιχείων φοιτητών στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας

Τα παρακάτω πεδία πρέπει να τα συμπληρώνουμε υποχρεωτικά, κάθε φορά που γίνεται καταχώρηση στοιχείων φοιτητή στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας.
Υπενθυμίζεται ότι μεγάλο μέρος των προσωπικών στοιχείων φοιτητών καταχωρούνται αυτόματα στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας κατά τη φάση της εγγραφής των επιτυχόντων και το προσωπικό των γραμματειών έχει την υποχρέωση της καταχώρησης των παρακάτω στοιχείων μόνο για τις κατηγορίες επιτυχόντων που δεν εγγράφονται μόνοι τους μέσω της εφαρμογής register.auth.gr.

Προσοχή : Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων του φοιτητή, βάσει αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

Καρτέλα Φοιτητή

Συμπληρώνουμε με πεζά και τονούμενα γράμματα:

  1. Το Ονοματεπώνυμο
  2. Το Πατρώνυμο
  3. Το Κινητό (το οποίο αποτελείται απο 10 ψηφία αν ειναι ελληνικός αριθμός, ενώ  για καταχώρηση αριθμών κινητών εκτός Ελλάδας συμπληρώνουμε και τον κωδικό της χώρας π.χ. 00448567894562)

Καρτέλα Δημιουργία λογαριασμού

Για τη δημιουργία λογαριασμού επιλέγουμε Αρχείο -> Δημιουργία Λογαριασμού, ώστε να εμφανιστεί το πεδίο Συνδεόμενος χρήστης. Αυτή η διαδικασία απαιτείται για να έχει πρόσβαση ο φοιτητής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Καρτέλα Ταυτότητα

Στην Καρτέλα Ταυτότητα συμπληρώνουμε τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Αριθμός Ταυτότητας (ή διαβατηρίου) και Ημερομηνία Έκδοσης , (η μορφή της ημερομηνίας είναι dd/mm/yyyy)
  2. Ημερομηνία γέννησης πλήρης (η μορφή της ημερομηνίας είναι dd/mm/yyyy)
  3. Τόπος γέννησης, (για τους γεννημένους εντός Ελλάδας αρκεί το όνομα της πόλης, ενώ για τους γεννημένους στο εξωτερικό θα αναγράφεται στη μορφή Πόλη, Χώρα)
  4. Υπηκοότητα
  5. ΑΜΚΑ (είναι υποχρεωτικό να συμπληρώνουμε για τους Έλληνες φοιτητές, ενώ για τους αλλοδαπούς Ευρωπαίους πολίτες μπορούμε να καταχωρούμε τον αριθμό ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης και για τους μη Ευρωπαίους τον αριθμό εθνικής κοινωνικής ασφάλισης).

Στα στοιχεία δημοτολογίου συμπληρώνουμε όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα εκτός αν ο φοιτητής δηλώνει ότι δεν ισχύουν οπότε θα πρέπει να ελεγχθούν με κάποιον τρόπο τα νέα στοιχεία που ισχυρίζεται.

Καρτέλα Επιπλέον Στοιχεία

Το Επώνυμο και το Όνομα στα λατινικά παράγονται και συμπληρώνονται από την εφαρμογή αφού πατήσουμε το αντίστοιχο πλήκτρο.

Καρτέλα Μεταβολές

Για τον Τύπο εγγραφής χρησιμοποιούμε υποχρεωτικά, τους εγκεκριμένους από τη Σύγκλητο τρόπους  και συμπληρώνουμε υποχρεωτικά, εφόσον τον διαθέτουμε, τον Κωδικό υποψηφίου στο πεδίο Αρ. Δελτίου.

 
Με εικόνες