Ρύθμιση Proxy Server με Internet Explorer

Επιλέγουμε το γρανάζι και έπειτα Internet Options/ Ρυθμίσεις Internet.

 

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγουμε την καρτέλα Connections/Συνδέσεις και στην συνέχεια LAN settings/ Ρυθμίσεις LAN.

Επιλέγουμε Use a proxy server for your LAN και συμπληρώνουμε τα πεδία σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Address proxy.auth.gr
Port 800

Πατάμε ΟΚ για να κλείσουν όλα τα παράθυρα.

 
Με εικόνες