Εκτύπωση Πιστοποιητικών και Παραρτήματος Διπλώματος

Σε συνέχεια του εγγράφου με αριθμό πρωτ. 225/2019 της Διεύθυνσης Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων ακολουθούν οι οδηγίες για τις αλλαγές στην εκτύπωση των Πιστοποιητικών και του Παραρτήματος Διπλώματος, ώστε στη θέση της υπογραφής να εμφανίζονται τα στοιχεία του Πρύτανη ΑΠΘ.

 

Για την αλλαγή στα πιστοποιητικά, θα πρέπει να επιλέξετε Εργαλεία ->Ετικέτες Αναφορών.

Επιλέγετε την Ετικέτα 100  και την τροποποιείτε όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα, με τα στοιχεία και την ιδιότητα του Πρύτανη.

Αναφορικά με το Παράρτημα Διπλώματος, επιλέγετε Συνδέσεις->Διαχείριση Τμημάτων.

Στην επιλογή Τμήμα επιλέγετε Επεξεργασία.

Στα πεδία Υπεύθυνος 1 και τον Υπευθυνος 1 (αγγλικά) θα πρέπει να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο του Πρύτανη.

 
Με εικόνες