Αναζήτηση εκκρεμών και ολοκληρωμένων εργασιών μέσω του docs.auth.gr

Κάθε διαχειριστής μιας μονάδας μπορεί να βρει τις εκκρεμείς εργασίες του επιλέγοντας από το κύριο μενού επάνω Διαδικασίες > Οι εργασίες μου > στο αριστερό μενού πάλι Διαδικασίες > Σε εξέλιξη ή Ολοκληρωμένες.

Αν θέλουμε για παράδειγμα να βρούμε τις Κοινοποιήσεις που έχουμε ολοκληρώσει, επιλέγουμε από το αριστερό μενού  Διαδικασίες > Ολοκληρωμένες > Τύπος Διαδικασίας: Κοινοποίηση εγγράφου

 
Με εικόνες