Διαδικασία αποστολής προσωπικού αιτήματος στο Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης μέσω docs.auth.gr

Εφόσον έχουμε ετοιμάσει την αίτησή μας (αρχείο PDF), μπορούμε να προχωρήσουμε με την αποστολή της στο ΤΠΔ. Αν η αίτηση περιλαμβάνει συνοδευτικά έγγραφα τότε θα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση ώστε να στείλουμε μόνο ένα αρχείο στο ΤΠΔ ως αίτηση. Ο απλούστερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι κατά τη σάρωση όλων των εγγράφων να δημιουργηθεί ένα αρχείο PDF που θα αποστείλουμε ως συνολική αίτηση  στο ΤΠΔ. Εναλλακτικά, αν όλα τα έγγραφα μας είναι στη μορφή Microsoft Word Document μπορούμε να μετατρέψουμε όλο το αρχείο σε μορφή PDF από την επιλογή Αρχείο > Αποθήκευση ως του Microsoft Word. Προσοχή! Το τελικό αρχείο προς αποστολή θα πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα μαζί με την αίτηση και θα πρέπει να είναι τύπου PDF.

Στο περιβάλλον docs.auth.gr επιλέγουμε Τα Αρχεία μου > Μεταφόρτωση > Επιλογή αρχείου/ων  για ανέβασμα για να ανεβάσουμε την αίτηση.

 

Επιλέγουμε να ανοίξει το αρχείο που ανεβάσαμε και στη συνέχεια από δεξιά στις Διαδικασίες εγγράφων, επιλέγουμε Υποβολή του εγγράφου ως προσωπικό αίτημα προς το Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης.

Προσθέτουμε, αν επιθυμούμε, σχόλια στη φόρμα και επιλέγουμε και πάλι Έναρξη διαδικασίας για να αποσταλεί η αίτηση στο ΤΠΔ.

 

Το σύστημα μάς αποστέλλει ενημερωτικό email σχετικά με την υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης στο ΤΠΔ και ακολούθως περιμένουμε ενημέρωση σχετικά με την πορεία της αίτησής μας.

Όταν γίνει πρωτοκόλληση στο σύστημα του ΤΠΔ και προώθηση για εξυπηρέτηση του αιτήματος σε συγκεκριμένη μονάδα, το σύστημα θα μας ενημερώσει με νέο email με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε.

Όταν το ΤΠΔ παραλάβει την απάντηση στην αίτησή μας (π.χ. τη  βεβαίωση που ζητήσαμε) από την αρμόδια διοικητική μονάδα ολοκληρώνει τις απαιτούμενες ενέργειες στο σύστημα διαχείρισης εγγράφων και ενημερωνόμαστε αυτόματα μέσω νέου email ότι η απάντηση στην αίτησή μας είναι διαθέσιμη στα αρχεία μας ενώ μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτήν και μέσω του email που λαμβάνουμε.

Μπορούμε πάντα να βρούμε την απάντηση στην αίτησή μας στο περιβάλλον docs.auth.gr επιλέγοντας Τα Αρχεία μου.

 
Με εικόνες