Πρόσβαση στο Oracle Academy

Δημιουργία λογαριασμού Oracle

 

 1. Μεταβαίνουμε στη σελίδα http://www.oracle.com/index.html
 2. Επιλέγουμε Sign In/Register for Account
 3. Επιλέγουμε Create Account
 4. Δίνουμε το ιδρυματικό μας email του ΑΠΘ και συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας
 5. Μας αποστέλλεται email επιβεβαίωσης και συνδεόμαστε στο email μας για να επιβεβαιώνουμε την διεύθυνση μας
Σύνδεση στο Oracle Academy

Διδάσκοντες και βοηθητικό προσωπικό μαθημάτων που χρησιμοποιούν ή θα χρησιμοποιήσουν το Oracle Academy

Φοιτητές και Λοιπό προσωπικό

 1. Μεταβαίνουμε στη σελίδα του Oracle Academy
 2. Επιλέγουμε Sign In/Register for Account
 3. Στο πεδίο Join Oracle Academy επιλέγουμε Join Today
 4. Από τα δεξιά επιλέγουμε Institutional members join here
 5. Συνδεόμαστε με τον λογαριασμό που δημιουργήσαμε παραπάνω
 6. Από τα δεξιά επιλέγουμε Register for Individual Membership
 7. Δίνουμε ως εκπαιδευτικό ίδρυμα Aristotle University of Thessaloniki
 8. Ολοκληρώνουμε την εγγραφή ακολουθώντας τα υπόλοιπα βήματα
 1. Μεταβαίνουμε στη σελίδα του Oracle Academy
 2. Επιλέγουμε Sign In/Register for Account
 3. Στο πεδίο Membership επιλέγουμε Join Oracle Academy
 4. Πηγαίνουμε στο Step 1 και επιλέγουμε I already have an Oracle Account
 5. Από τα δεξιά επιλέγουμε Register for Individual Membership
 6. Δίνουμε ως εκπαιδευτικό ίδρυμα Aristotle University of Thessaloniki
 7. Ολοκληρώνουμε την εγγραφή ακολουθώντας τα υπόλοιπα βήματα

 

 
Με εικόνες