Εγκατάσταση Office365 σε Windows

Η εγκατάσταση του Office από το Microsoft Office 365 for education προϋποθέτει ότι έχουμε ενεργοποιήσει την υπηρεσία από το σύνδεσμο https://accounts.auth.gr/misc/office365.php

Συνδεόμαστε στην ιστοσελίδα portal.office.com και δίνουμε ως email την ταυτότητα μας στις υπηρεσίες cloud της Microsoft που έχει τη μορφή <username του ιδρυματικού λογαριασμού>@office365.auth.gr.

Είτε πατήσουμε στο πληκτρολόγιο Tab είτε επιλέξουμε Sign in θα ανακατευθυνθούμε  σε ιστοσελίδα του ΑΠΘ (login.auth) για την απόδοση των στοιχείων πρόσβασης του ιδρυματικού μας λογαριασμού.

Μόλις συνδεθούμε στο portal του Office365 επιλέγουμε Εγκατάσταση Office 2016/Install Office 2016 από το κουμπί στα δεξιά της σελίδας.

Κατεβάζουμε/Save και εκτελούμε/Run το αρχείο. 

 

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ενεργοποιούμε το προϊόν χρησιμοποιώντας το email <username του ιδρυματικού λογαριασμού>@office365.auth.gr, το οποίο χρησιμοποιήσαμε και για να συνδεθούμε στο portal της Microsoft. Η ενεργοποίηση γίνεται σε ένα από τα προγράμματα (Word, Excel, ... ) και ισχύει για όλα.
 
Με εικόνες