Εγκατάσταση Office365 σε Windows

Η εγκατάσταση του Office από το Microsoft Office 365 for education προϋποθέτει ότι έχουμε ενεργοποιήσει την υπηρεσία από το σύνδεσμο https://accounts.auth.gr/misc/office365.php

Συνδεόμαστε στην ιστοσελίδα portal.office.com και δίνουμε ως email την ταυτότητα μας στις υπηρεσίες cloud της Microsoft που έχει τη μορφή <ιδρυματικό username>@office365.auth.gr.

Είτε πατήσουμε στο πληκτρολόγιο Tab είτε επιλέξουμε Sign in θα ανακατευθυνθούμε  σε ιστοσελίδα του ΑΠΘ (login.auth) για την απόδοση των στοιχείων πρόσβασης του ιδρυματικού μας λογαριασμού.

Μόλις συνδεθούμε στο portal του Office365 επιλέγουμε Εγκατάσταση τώρα/Install now από το κουμπί στα δεξιά της σελίδας.

Κατεβάζουμε και εκτελούμε το αρχείο.

 

Ακολουθούμε τον οδηγό εγκατάστασης με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, χωρίς να κάνουμε είσοδο με κάποιο email που θα μας ζητηθεί. Περιμένουμε ωσότου ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Office365.
 
Με εικόνες