Αντιμετώπιση προβλημάτων στη σύνδεση VPN με OSX

Δεν μπορώ να συνδεθώ στο VPN μέσω Tunnelblick
  1. Ελέγξτε την κατάσταση του πιστοποιητικού σας ακολουθώντας τη διαδρομή Keychain Access->Certificates και επιλέξτε το προσωπικό σας πιστοποιητικό.
  2. Εάν γράφει με κόκκινα γράμματα Expired τότε, το πιστοποιητικό σας έχει λήξει.
  3. Κάντε αίτηση για έκδοση νέου Πιστοποιητικού μέσω Safari. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν εδώ.
Αν και έχω πάρει νέο πιστοποιητικό εξακολουθώ να μη συνδέομαι στο VPN μέσω Tunnelblick

 

Πιθανόν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το νέο πιστοποιητικό σας στο Τunnelblick.

  1. Αρχικά εξάγετε επιτυχώς τα αρχεία που περιλαμβάνουν το νέο σας πιστοποιητικό “Certificates.p12” (οδηγίες εξαγωγής υπάρχουν εδώ).
  2. Στην επιφάνεια εργασίας σας, ακολουθήστε την εξής διαδρομή : Τunnelblick->  Vpn Details-> Configuration-> Edit Configuration file(το γραναζάκι)-> Edit Open Vpn Configuration file.
  3. Πατήστε cmd + δεξί κλικ πάνω στον τίτλο του αρχείου και επιλέξτε το φάκελο Resources.Απο εκεί απομακρύνετε προηγούμενο πιστοποιητικό σας και αντικαταστήστε το με το επιθυμητό που έχετε εξάγει στην Eπιφάνεια εργασίας(desktop).

Προσοχή: Αν κατά την εξαγωγή των πιστοποιητικών δεν ορίσετε τον ίδιο κωδικό με εκείνον του προηγούμενου πιστοποιητικού, το Τunnelblick θα εξακολουθήσει να θυμάται το password της προηγούμενης εξαγωγής!

Έκανα αναβάθμιση λειτουργικού σε 10.9 Mavericks και δεν μπορώ να συνδεθώ στο Tunnelblick. Υπάρχει λύση;

 

  1. Κατεβάστε κι εγκαταστήστε την τελευταία δοκιμαστική έκδοση(Beta) του Tunnelblick.
  2. Εισάγετέ την στο Applications.
  3. Στην ερώτηση αν επιθυμείτε αντικατάσταση της ήδη υπάρχουσας έκδοσης με τη δοκιμαστική, επιλέξτε ΟΚ.
 
Με εικόνες