Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης με Windows XP

Πριν προχωρήσετε, αποδεχτείτε την Αρχή Πιστοποίησης του ΑΠΘ σύμφωνα με τις οδηγίες της σελίδας http://www.it.auth.gr/HaricaWindows

Επιλέγουμε διαδοχικά Έναρξη/Start Menu->Ρυθμίσεις/Settings->Συνδέσεις Δικτύου/Network Connections και κάνουμε δεξί κλικ στην επιλογή  Ασύρματη Σύνδεση Δικτύου/Wireless Network Connection.

Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε την καρτέλα  Ασύρματα Δίκτυα/Wireless Networks, και στη συνέχεια επιλέγουμε Προσθήκη/Add.

Επιλέγουμε την καρτέλα Συσχέτιση/Association.

Πληκτρολογούμε στο πεδίο «Όνομα δικτύου(SSID)» το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID), όπως ανιχνεύεται από τον υπολογιστή μας στα «Διαθέσιμα Ασύρματα Δίκτυα». Οι περιπτώσεις μπορεί να είναι δύο:

  1. το SSID που προτείνουν οι διαχειριστές της ασύρματης υποδομής του τμήματός μας, π.χ. “bio.auth.gr”
  2. το SSID “eduroam” που είναι προτεινόμενο για χρήση εντός και εκτός ΑΠΘ και διευκολύνει τους μετακινούμενους χρήστες

Στην ίδια καρτέλα επιλέγουμε στο πεδίο «Έλεγχος ταυτότητας δικτύου»/“Network Authentication” τη μέθοδο WPA2 και στο πεδίο «Κρυπτογράφηση δεδομένων»/”Data Encryption” τη μέθοδο AES.

 

Επιλέγουμε την καρτέλα Έλεγχος Ταυτότητας/Authentication.

Επιλέγουμε ως «Τύπο EAP»/"EAP Τype" τον Προστατευμένο EAP (PEAP) /Protected EAP (PEAP) και απενεργοποιούμε τις υπόλοιπες επιλογές του παραθύρου.

Επιλέγουμε Ιδιότητες/Properties

Eνεργοποιούμε την επιλογή «Επικύρωση πιστοποιητικού διακομιστή»/“Validate server certificate”. Ενεργοποιούμε επίσης, την επιλογή «Σύνδεση σε αυτούς τους διακομιστές»/“Connect to these servers” και εισάγουμε στο πεδίο το όνομα “radius.auth.gr”.
Από τις «Αξιόπιστες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών ρίζας»/“Trusted Root Certification Authorities” επιλέγουμε μόνο την Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011.
Ενεργοποιούμε την επιλογή «Να μην γίνεται ερώτηση για την εξουσιοδότηση νέων διακομιστών ή αξιόπιστων αρχών έκδοσης».
Επιλέγουμε μέθοδο ελέγχου ταυτότητας/Authentication Method την Ασφαλισμένος κώδικας πρόσβασης (EAP-MSCHAP v2)/“Secured Password (EAP-MSCHAP v2), και πατάμε Παράμετροι/Configure.

Απενεργοποιούμε την επιλογή «Αυτόματη χρήση του ονόματος σύνδεσης του κωδικού μου πρόσβασης στα Windows»/“Automatically use my Windows name and password” στο παράθυρο που ανοίγει.

Πατάμε ΟΚ σε όλα τα ανοιχτά παράθυρα.

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί μήνυμα στο κάτω μέρος της οθόνης δεξιά για την εισαγωγή διαπιστευτηρίων.

Κάνετε κλικ επάνω στο μήνυμα και στο παράθυρο που εμφανίζεται, στο πεδίο «Όνομα χρήστη»/"Username" συμπληρώνουμε την πλήρη ηλεκτρονική διεύθυνση (email address) του Ιδρυματικού Λογαριασμού μας (π.χ.username@auth.gr, username@lit.auth.gr). Στο πεδίο «Κωδικός πρόσβασης»/"Password" πληκτρολογούμε τον κωδικό του λογαριασμού μας και αφήνουμε κενό το πεδίο «Τομέας σύνδεσης»/"Domain".  Πατάμε ΟΚ.

Κάτω δεξιά στην οθόνη θα εμφανιστεί εικονίδιο, το οποίο μας ενημερώνει ότι έχουμε συνδεθεί επιτυχώς.

Κάθε φορά που θέλουμε να συνδεθούμε στη συγκεκριμένη ασύρματη υποδομή για την οποία κάναμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, το δίκτυο θα βρίσκεται ως επιλογή στα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Αρκεί να το επιλέξουμε και να κάνουμε διπλό κλικ, ή να πατήσουμε «Σύνδεση»/“Connect”.


Σαν «Όνομα χρήστη»/"Username" πληκτρολογούμε την πλήρη διεύθυνση e-mail (π.χ.username@auth.gr, username@lit.auth.gr). Συμπληρώνουμε τον «Κωδικό πρόσβασης»/"Password" και αφήνουμε  κενό τον «Τομέα σύνδεσης»/"Domain".

 
Με εικόνες