Ρύθμιση σύνδεσης VPN με χρήση προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού σε Windows

Έκδοση προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού
Αρχικά, θα πρέπει να αποκτήσουμε προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό χρησιμοποιώντας τον Internet Explorer. Ακολουθούμε τις οδηγίες για Έκδοση νέου προσωπικού πιστοποιητικού
Eγκατάσταση VPN client
 1. Εγκαταθιστούμε το ειδικά διαμορφωμένο από το ΚΗΔ πρόγραμμα openVPN ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους:

  -OpenVPN 2.3.11 (Windows 32-bit)

  -OpenVPN 2.3.11 (Windows 64-bit)

 2. Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε Εκτέλεση/ Run και ξανά Εκτέλεση/ Run.
 3. Στον οδηγό που ξεκινάει κάνουμε κλικ στο Επόμενο/ Next και κατόπιν Συμφωνώ/ I Agree.
 4. Πατάμε Επόμενο/ Next.
 5. και Εγκατάσταση/ Install. (Σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σχετικά με την ασφάλεια της εγκατάστασης, επιλέγουμε η εγκατάσταση να συνεχιστεί κανονικά)
 6. Στο προειδοποιητικό μήνυμα που θα εμφανιστεί πατάμε Εγκατάσταση/ Install.
 7. Πατάμε Επόμενο/ Next και Τέλος/ Finish.
Σύνδεση στο VPN
 1. Κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο του openVPN που εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών και πατάμε Σύνδεση/ Connect.
   
 2. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο και μετά από λίγο το εικονίδιο του openVPN θα γίνει πράσινο.

  Στο σημείο αυτό αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να συμβουλευθείτε τις Συχνές ερωτήσεις για την υπηρεσία πρόσβασης μέσω VPN.
  Αν δεν υπάρχει το εικονίδιο του openVPN στη γραμμή εργασιών, ακολουθούμε τη διαδρομή Έναρξη -> Όλα τα Προγράμματα -> openVPN, κάνουμε δεξί κλικ στο openVPN.gui και επιλέγουμε Εκτέλεση ως διαχειριστής/ Run as Administrator.

 
Με εικόνες