Οδηγίες για ρυθμίσεις νέου license server

 

Από 26 Νοεμβρίου 2014 ο license server του ArcGIS έχει αλλάξει.

Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το ArcGIS που είχατε εγκατεστημένο πριν από την 26η Νοεμβρίου θα πρέπει να κάνετε τις ρυθμίσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Εκτελούμε το πρόγραμμα ArcGIS Administrator από την Έναρξη/Start -> Όλα τα προγράμματα/All Programs -> ArcGIS

Από την αριστερή πλευρά απιλέγουμε Desktop και στη συνέχεια Change...

Ως νέο license server δίνουμε tracker01.it.auth.gr και ΟΚ

 
Με εικόνες