Εγκατάσταση ANSYS

 

Κάνουμε λήψη και εκτελούμε το πρόγραμμα ανάλογα με το λειτουργiκό σύστημα που διαθέτουμε (ή εκτελούμε από το DVD που έχουμε παραλάβει):

Windows 64 bit: ANSYS 18 DVD 1, DVD 2
Linux 64 bit: ANSYS 18 DVD 1, DVD 2, DVD 3
Windows 32 bit: ANSYS 15 DVD 1, DVD 2
Δείτε οδηγίες για την διαχείριση αρχείων ISO

Ακολουθούν οι οδηγίες εγκατάστασης για την έκδοση 18 και παρακάτω για τις παλαιότερες εκδόσεις 16.1 και 15

Εγκατάσταση ANSYS 18

 

Εκτελούμε το αρχείο setup.exe
Στην αρχική οθόνη επιλέγουμε Install ANSYS Products

Διαβάζουμε και αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης επιλέγοντας I AGREE και >

Επιλέγουμε φάκελο εγκατάστασης και >

Στo επόμενo παράθυρo που ζητείται ο license server δίνουμε
Hostname: tracker01.it.auth.gr
(αφήνοντας τα default 2325 και 1055 στα port numbers)

Στη συνέχεια επιλέγουμε τα προϊόντα τα οποία θα εγκατασταθούν.

Προεπιλεγμένα είναι τα προϊόντα για τα οποία διαθέτουμε άδεια χρήσης.

Μπορούμε να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους για τα διάφορα προγράμματα ή να το αφήσουμε γι αργότερα.

Βλέπουμε τι έχουμε επιλέξει να εγκτασταθεί και επιλέγουμε > για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Επιλέγουμε Exit για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

 

Εγκατάσταση ANSYS 16.1

 

Στην αρχική οθόνη επιλέγουμε Install ANSYS Products

Διαβάζουμε και αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης επιλέγοντας I AGREE και Next >>

Επιλέγουμε φάκελο εγκατάστασης και Next >>

Στo επόμενo παράθυρo που ζητείται ο license server δίνουμε
Hostname1: tracker01.it.auth.gr
(αφήνοντας τα default 2325 και 1055 στα port numbers)

Στη συνέχεια επιλέγουμε τα προϊόντα τα οποία θα εγκατασταθούν.

Προεπιλεγμένα είναι τα προϊόντα για τα οποία διαθέτουμε άδεια χρήσης.

Βλέπουμε τι έχουμε επιλέξει να εγκτασταθεί και επιλέγουμε Next >> για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Επιλέγουμε Exit για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Εγκατάσταση ANSYS 15

 

Στην αρχική οθόνη επιλέγουμε Install ANSYS Products

Διαβάζουμε και αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης επιλέγοντας I AGREE και Next >>

Επιλέγουμε φάκελο εγκατάστασης και Next >>

Στη συνέχεια επιλέγουμε τα προϊόντα τα οποία θα εγκατασταθούν.

Τα προϊόντα τα οποία είναι διαθέσιμα στην άδεια Academic Teaching Mechanical φαίνονται στον πίνακα ANSYS Feature Table

Στα επόμενα παράθυρα δίνουμε τις πληροφορίες που απαιτούνται και στο παράθυρο που ζητείται ο license server δίνουμε
Hostname1: tracker01.it.auth.gr
(αφήνοντας τα default 2325 και 1055 στα port numbers)

Επιλέγουμε Next >> για να ξεκινήσει η εγκατάσταση και όταν ολοκληρωθεί επιλέγουμε Finish

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα εκτελούμε το ANSYS Mechanical APDL Product Launcher.

Στο παράθυρο που ανοίγει στην επιλογή License ελέγχουμε ότι είναι επιλεγμένο ANSYS Academic teaching Advanced και στη συνέχεια επιλέγουμε Run για να εκτελεστεί το πρόγραμμα.

 
Με εικόνες