Εγκατάσταση ArcGIS

Οι οδηγίες εγκατάστασης που ακολουθούν είναι για την έκδοση 10.1 αλλά η διαδικασία είναι όμοια και για τις εκδόσεις 10.2.2 και 10.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του προγράμματος πρέπει να γίνει εγκατάσταση και του πιο πρόσφατου service pack όπως περιγράφεται στο τελευταίο Βήμα.

Εάν υπάρχει εγκατεστημένη προηγούμενη έκδοση του προγράμματος θα πρέπει πρώτα να γίνει απεγκατάσταση.

Βάζουμε το DVD και στο παράθυρο που εμφανίζεται και επιλέγουμε Setup από το ArcGIS for Desktop

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε Next

Διαβάζουμε και αποδεχόμαστε τους όρους της άδειας χρήσης επιλέγοντας “I accept the license agreement” και Next>

Από το παράθυρο Select Installation Type επιλέγουμε Custom και Next>

Μπορούμε να προσθέσουμε τα extensions 3D Analyst και Spatial Analyst (για τα οποία υπάρχει άδεια χρήσης).
Επιλέγουμε κατάλογο εγκατάστασης και Next> για να ξεκινήσει η αντιγραφή των αρχείων.

Στο τέλος της εγκατάστασης επιλέγουμε Finish και στο παράθυρο ArcGIS Administrator Wizard που θα εμφανιστεί:
1. επιλέγουμε Advanced (ArcInfo) Concurrent Use ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα που θα χρησιμοποιούν οι εφαρμογές του ArcGIS
2. και ορίζουμε το tracker01.it.auth.gr ως License Manager

Μετά την εγκατάσταση του ArcGIS  και σe περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να αναζητήσετε το κατάλληλο service pack από τη σελίδα της ESRI. Ιδιαίτερα προτείνονται

 

Για την έκδοση ArcGIS 10.1 το service pack 1 για το ArcGIS Desktop από την σελίδα της ESRI.

Για την έκδοση ArcGIS 10  το service pack 5 από την σελίδα της ESRI

 
Με εικόνες