Προσωπικό

Το Κέντρο στελεχώνεται από εξειδικευμένο, υψηλού επιπέδου τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Σχεδόν το 50% των στελεχών μας είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με τις δραστηριότητες του Κέντρου. Τεχνικός Διευθυντής του Κέντρου είναι ο Γιάννης Σαλματζίδης. Το προσωπικό του ΚΗΔ ανήκει σε ένα από τα τέσσερα τμήματα τα οποία διαχωρίζονται ανάλογα με το αντικείμενο κύριας απασχόλησης τους. Κάθε Τμήμα διαθέτει

 • έναν προϊστάμενο
 • εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης
 • εργαζόμενους φοιτητές μερικής απασχόλησης
 • εκπαιδευόμενους φοιτητές

Ακολουθούν τα Τμήματα και τα αντίστοιχα Γραφεία του ΚΗΔ:

 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Υποστήριξης Χρηστών (υπεύθυνη Αγγελική Αγορογιάννη)
  • Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπεύθυνη Ηρώ Καλαμποκίδου)
  • Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών (υπεύθυνη Κορίνα Λαμπρίδου)
 • Τμήμα Δικτυακών Υποδομών (υπεύθυνος Χάρης Λασκαρίδης)
  • Γραφείο Διαχείρισης Καλωδιακών & Υποστηρικτικών Υποδομών (υπεύθυνος Κώστας Μάντης)
  • Γραφείο Διαχείρισης Ενεργών Υποδομών (υπεύθυνος Γιώργος Πάλλας)
 • Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών (υπεύθυνος Δημήτρης Ζαχαρόπουλος)
  • Γραφείο Διαχείρισης Εξυπηρετητών & Σταθμών Εργασίας (υπεύθυνος Απόστολος Παπαγιαννάκης)
  • Γραφείο Διαχείρισης Βασικών Υπηρεσιών (υπεύθυνος Γιάννης Φενέρης)
 • Τμήμα Υπηρεσιών (υπεύθυνος Δημήτρης Δασκόπουλος)
  • Γραφείο Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών (υπεύθυνος Πασχάλης Κορόσογλου)
  • Γραφείο Ανάπτυξης & Διαχείρισης Διοικητικών & Ακαδημαϊκών Εφαρμογών (υπεύθυνοι Κώστας Κατσαμάκας/Σπύρος Ξανθόπουλος)
  • Γραφείο Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων (υπεύθυνος Σάββας Αναστασιάδης)

Για την κάλυψη των αναγκών και με βάση τις διαθέσιμες κάθε φορά πηγές χρηματοδότησης, αξιοποιούμε πολλαπλές μορφές σχέσεων εργασίας:

 • Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης
 • Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης
 • Εργαζόμενοι φοιτητές μερικής απασχόλησης
 • Φοιτητές ΤΕΙ στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης
 • Εκπαιδευόμενοι φοιτητές

Η ομάδα των στελεχών μας συνδυάζει την εμπειρία και την τεχνογνωσία των παλαιότερων συναδέλφων, που εργάζονται για περισσότερα από 15 χρόνια στο Πανεπιστήμιο, με τη ζωντάνια και τον ενθουσιασμό των νέων αποφοίτων, που σταδιακά προστίθενται σε αυτή.

Οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές προσλαμβάνονται μέσα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αφού καταθέσουν το βιογραφικό τους και μετά απο συνέντευξη. Αν είσαι φοιτητής και ενδιαφέρεσαι να ενταχτείς στους κύκλους εκπαίδευσης που ξεκινούν κάθε χρόνο, μπορείς να παρακολουθήσεις τις προσκλήσεις που ανακοινώνουμε κάθε χρόνο, συνήθως το φθινόπωρο.

Αν είσαι επαγγελματίας που ενδιαφέρεται να εργαστεί σε ένα περιβάλλον υψηλής εξειδίκευσης και τεχνολογικής αιχμής, στείλε μας το βιογραφικό σου. Θα το λάβουμε υπόψη στην επόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικούς συνεργάτες.