Εγκατάσταση της Αρχής Πιστοποίησης ΑΠΘ σε Microsoft Windows

Αν χρησιμοποιούμε Microsoft Windows, η Αρχή Πιστοποίησης είναι ήδη εγκατεστημένη στο χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών του λειτουργικού μας συστήματος (γιατί;), εφόσον είναι εγκαταστημένο το πακέτο αναβάθμισης "Update for Root Certificates (KB931125)".

Για να επιβεβαιώσουμε ότι είναι εγκατεστημένη η νέα Αρχή, σε Internet Explorer ακολουθούμε τη διαδρομή Εργαλεία->Επιλογές Internet->Καρτέλα περιεχόμενο->Πιστοποιητικά->Αξιόπιστες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών και ελέγχουμε αν υπάρχει στη λίστα η "Hellenic Academic and Reasearch Institutions RootCA 2011".

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στην περίπτωση που το σύστημά μας είναι Windows XP θα πρέπει παράλληλα με την παραπάνω διαδικασία, να κατεβάσουμε και να εκτελέσουμε και το αρχείο ProtectedRoots_Flags.reg (επιλέξτε το από τη δεξιά στήλη αυτής της σελίδας), το οποίο προσθέτει στη registry του συστήματός μας κατάλληλες ρυθμίσεις που αφορούν την επιδιόρθωση προβλήματος με την εμπιστοσύνη πιστοποιητικών. Περισσότερες λεπτομέρειες, υπάρχουν διαθέσιμες από τη Microsoft.

Μη αυτόματη εγκατάσταση

Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται χειροκίνητη εγκατάσταση, μπορούμε να ακολουθήσουμε τις γενικές οδηγίες χειροκίνητης εγκατάστασης.

 
Με εικόνες