Υπερυπολογιστικές υποδομές

Το ΚΗΔ φιλοξενεί και λειτουργεί δύο υπολογιστικές συστοιχίες υψηλών απαιτήσεων, η Ιδρυματική συστοιχία "Αριστοτέλης" και η HG-03-AUTH (ή "Αφροδίτη") ως μέρος της Εθνικής Πλεγματικής Υποδομής HellasGrid. Επιπλέον είναι διαθέσιμη μία συστοιχία για Big Data εφαρμογές.

Η υπολογιστική συστοιχία GR-01-AUTH ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2002 και είναι η 1η ελληνική υπολογιστική υποδομή που εντάχθηκε στο πλέγμα (Grid). Σήμερα αποτελεί την ιδρυματική υπολογιστική συστοιχία και διαθέτει 600 υπολογιστικούς πυρήνες τελευταίας τεχνολογίας με ελάχιστη μνήμη 2GB RAM ανά υπολογιστικό πυρήνα. Στην ιδρυματική συστοιχία οι ερευνητές μπορούν να υποβάλλουν προς εκτέλεση εργασίες είτε μέσω Grid μηχανισμών είτε απευθείας από το user interface. To δίκτυο κορμού της συστοιχίας είναι Gigabit Ethernet και συνδέεται με το δίκτυο δεδομένων του Α.Π.Θ. επίσης μέσω Gigabit Ethernet γραμμής. To σύστημα αποθήκευσης δεδομένων έχει συνολική αποθηκευτική ικανότητα >200TB και χρησιμοποιεί το παράλληλο και κατανεμημένο σύστημα αρχείων Gluster.

Ο κόμβος HG-03-AUTH εγκατάσταθηκε το 2006 στο Α.Π.Θ. και είναι ένας από τους 6 κεντρικούς υπολογιστικούς κόμβους που προμηθεύτηκε η ΕΔΕΤ Α.Ε. στα πλαίσια της εθνικής δράσης HellasGrid. Διαθέτει 392 cores γενιάς Intel Xeon με τουλάχιστον 1 GB RAM ανά επεξεργαστή. To δίκτυο κορμού του HG-03-AUTH είναι Gigabit Ethernet και συνδέεται απευθείας με το δίκτυο κορμού της ΕΔΕΤ Α.Ε. με Gigabit Ethernet μέσω ζεύγους οπτικών ινών. To σύστημα αποθήκευσης δεδομένων του κόμβου έχει συνολική αποθηκευτική ικανότητα 24TB και χρησιμοποιεί επίσης το σύστημα αρχείων Gluster.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται αθροιστικά η εξέλιξη της υπολογιστικής υποδομής (σε αριθμό CPU Cores) με την πάροδο του χρόνου.

  
 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται αθροιστικά η εξέλιξη της συνολικής οφέλιμης αποθηκευτικής υποδομής στη πάροδο του χρόνου. 

 

Η Big Data συστοιχία απαρτίζεται επί του παρόντος από 5 4-πύρηνους διακομιστές και διαθέτει σύνολο χωρητικότητας δεδομένων ~2ΤΒ. Η συστοιχία αυτή βασίζεται στο Apache Hadoop και συνεχώς επεκτείνεται με διακομιστές που αποσύρονται από την παραγωγική υποδομή του ΚΗΔ. 

Η υπολογιστική υποδομή και οι υπηρεσίες scientific computing που παρέχονται από το ΚΗΔ αξιοποιούνται από την επιστημονική κοινότητα του Α.Π.Θ για την διεξαγωγή ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.