Θέματα πνευματικών δικαιωμάτων

Για τη ζωντανή αναμετάδοση και/ή βιντεοσκόπηση μιας εκδήλωσης, πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί τα πνευματικά δικαιώματα αυτής. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι ενήμεροι όλοι οι ομιλητές για την ζωντανή αναμετάδοση και/ή τη βιντεοσκόπηση και θα πρέπει να έχουν συναινέσει σε αυτήν. 

Το ΚΗΔ, και κατ' επέκταση το ΑΠΘ, ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη τήρηση της παραπάνω απαραίτητης προϋπόθεσης από τους διοργανωτές.

Σχετική υπηρεσία 
Χρήση για