Έχω εγκατεστημένη παλαιότερη έκδοση του προγράμματος, μπορώ να συνεχίσω να την χρησιμοποιώ;

Υπάρχουν διαθέσιμοι κωδικοί για τις εκδόσεις 21 και 22.
Αν η έκδοση που έχετε είναι παλαιότερη θα πρέπει να προμηθευτείτε την τελευταία από τη σελίδα του SPSS

Μπορείτε να δείτε τους νέους κωδικούς για όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις από την σελίδα Το λογισμικό μου.
Αν δεν υπάρχει παλαιότερη αίτηση μπορείτε να υποβάλλετε νέα Αίτηση.

Στη συνέχεια εκτελείτε το License Authorization Wizard (Έναρξη -> Προγράμματα -> ΙΒΜ SPSS Statistics -> ΙΒΜ SPSS Statistics License Authorization Wizard) και επιλέγετε "License my product now" για να δώσετε το νέο κωδικό και να ανανεώσετε την άδεια.

Σχετική υπηρεσία 
Χρήση για