Όταν χρησιμοποιώ proxy server διατηρώ την ανωνυμία μου;

Οι proxy servers δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να διαστηρήσουν την ανωνυμία τους κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο. Για την ακρίβεια στους τελικούς εξυπηρετητές δεν εμφανίζεται η IP του χρήστη που επισκέπτεται την τελική ιστοσελίδα, αλλά η IP του proxy server που χρησιμοποιείται.

Δεδομένου ότι για τις ανάγκες του Α.Π.Θ η παραπάνω υλοποίηση δεν κρίνεται σκόπιμο να υλοποιηθεί, ο proxy server παρουσιάζει στον τελικό server που επισκέπτεται ο χρήστης την IP του χρήστη και όχι την IP του proxy server. Κατά συνέπεια με τη χρήση του proxy server δε διατηρείται η ανωνυμία του χρήστη αλλά οι επισκέψεις που καταγράφονται φαίνεται από ποιά IP χρήστη προέκυψαν.

Χρήση για