Πώς μπορώ να ανακαλέσω το προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό μου;Για να ανακαλέσετε το προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό σας θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα https://www.pki.auth.gr/secure/revoke_user.php


Θα χρειαστεί να έχετε διαθέσιμο τον κωδικό ανάκλησης του πιστοποιητικού. Ο κωδικός αυτός σας εστάλη με email όταν παραλάβατε το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Εάν δεν έχετε διαθέσιμο τον κωδικό ανάκλησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ.


Σημειώστε ότι εάν επισκεφθείτε αυτοπροσώπως την εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ για αυτό το σκοπό, θα χρειαστεί να έχετε μαζί αποδεικτικό της ταυτότητάς σας (αστυνομική ταυτότητα, άδεια οδήγησης, διαβατήριο)

Χρήση για