Ποιον κωδικό χρησιμοποιώ στις desktop εφαρμογές του Office365;

Στις εφαρμογές του Office365, όπως είναι το Skype for business και το OneDrive for business, απαιτείται κωδικός εφαρμογής. Προϋπόθεση είναι να έχει ενεργοποιηθεί για τον λογαριασμό σας στην Microsoft o έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων. Δείτε τις σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας. Στη συνέχεια μπορείτε να θέσετε επιπλέον κωδικό πρόσβασης σε κάθε συσκευή σας, από το περιβάλλον http://aka.ms/mfasetup (προτείνουμε να αποθηκεύσετε το σύνδεσμο στα αγαπημένα σας) > κωδικοί πρόσβασης εφαρμογών (app passwords).
Σχετική υπηρεσία 
Χρήση για