Πρόκειται να μετακινηθώ σε άλλο γραφείο. Τι χρειάζεται για να μεταφέρω εκεί τον υπολογιστή μου;

Αρχικά, χρειάζεται να γνωρίζετε τον αριθμό της πρίζας στον οποίο πρόκειται να συνδεθείτε κι έπειτα να κάνετε online αίτημα για αλλαγή θέσης μέσα από τη σελίδα ip.auth.gr επιλέγοντας το σύνδεσμο "Μέσω ιστοσελίδων".
Σχετική υπηρεσία