Μπορώ να παραλάβω τα Windows από το ΚΗΔ αντί να τα κατεβάσω από την σελίδα του Imagine (πρώην DreamSpark);

Μπορείτε να παραλάβετε λογισμικό από τα γραφεία του ΚΗΔ προσκομίζοντας τον αντίστοιχο αριθμό κενών DVD ή CD (ανάλογα με το λογισμικό) με λευκή εκτυπώσιμη επιφάνεια.

Για παράδειγμα για να παραλάβετε τα Windows 7 χρειάζεται να φέρετε ένα κενό DVD.

Σχετική υπηρεσία