Ποια προϊόντα της Microsoft συμπεριλαμβάνονται στη συνδρομή του Imagine (πρώην DreamSpark);

Σχεδόν το σύνολο του λογισμικού της εταιρείας Microsoft παρέχεται δωρεάν μέσω Imagine (πρώην DreamSpark).

Στο Imagine Standard δεν περιλαμβάνονται τα λειτουργικά συστήματα Windows.

Δεν είναι δωρεάν τα προϊόντα MS Office (η Access και το Visio όμως είναι διαθέσιμα).

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα διαθέσιμα προϊόντα αφού συνδεθείτε στη σελίδα της υπηρεσίας.

Σχετική υπηρεσία