Πώς μπορώ να στείλω ηλεκτρονικά ένα πολύ μεγάλο σε μέγεθος αρχείο;

Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία https://filesender.terena.org/ όπου θα πρέπει να επιλέξετε για σύνδεση το "Aristotle University of Thessaloniki" και να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

Σχετική υπηρεσία 
Χρήση για