Υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών

Δηλώσεις μαθημάτων και παρακολούθηση βαθμών ηλεκτρονικά για τους φοιτητές του ΑΠΘ
Κατηγορία 
Αφορά 

Οι φοιτητές, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά

Μέσω της ιστοσελίδας sis.auth.gr  σε:

  • δηλώσεις μαθημάτων
  • εγγραφή στο εξάμηνο
  • βαθμολογίες
  • πιστοποιητικά

Μέσω της εφαρμογής ΑΠΘ Mobile (σε Android, iOS και από την ιστοσελίδα m.auth.gr) σε:

  • βαθμολογίες

Μέσω της ιστοσελίδας register.auth.gr σε:

  • εγγραφή νεοεισαχθέντων σε Τμήμα/Σχολή του ΑΠΘ
  • απόκτηση/ανάκτηση ιδρυματικού λογαριασμού
  • φοιτητικές παροχές (ακαδημαϊκή ταυτότητα, σίτιση, συγγράμματα)
Προϋποθέσεις
Για πρόσβαση στο ΑΠΘ Mobile και στο περιβάλλον sis.auth.gr θα πρέπει να διαθέτετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό στο ΑΠΘ.
Οδηγίες
Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής ΑΠΘ Mobile και για το περιβάλλον sis.auth.gr θα βρείτε στα εγχειρίδια που υπάρχουν στο δεξί μενού αυτής της ιστοσελίδας.