Υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων

Διαχείριση των βαθμολόγιων μαθημάτων ηλεκτρονικά για το διδακτικό προσωπικό του ΑΠΘ
Κατηγορία 
Αφορά 

Το διδακτικό προσωπικό του ΑΠΘ, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας μπορεί να διαχειριστεί ηλεκτρονικά τα βαθμολόγια φοιτητών του και να παρακολουθεί τα μαθήματα και τις τάξεις του.

Η πρόσβαση παρέχεται με τους 2 παρακάτω τρόπους:

Μέσω της ιστοσελίδας sis.auth.gr όπου παρέχεται η δυνατότητα για:

  • διαχείριση των μαθημάτων και των τάξεων
  • επισκόπηση και αποστολή βαθμολογίου

Μέσω της εφαρμογής ΑΠΘ Mobile (σε Android, iOS και από την ιστοσελίδα m.auth.gr) όπου παρέχεται η δυνατότητα για:

  • Επισκόπηση των τάξεων
  • Αποστολή μαζικού μηνύματος στους εγγεγραμμένους φοιτητές ενός μαθήματος

Επίσης, μέσω της ιστοσελίδας της ΠΥΚΑ pyka.auth.gr υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης email επικοινωνίας εγγεγραμμένου φοιτητή του Τμήματος/Σχολής.

Προϋποθέσεις

Για την πρόσβασή σας στο περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας sis.auth.gr θα πρέπει:

Για την πρόσβασή σας στο ΑΠΘ Mobile  χρειάζεται να διαθέτετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό στο ΑΠΘ

Οδηγίες

Για την πρόσβασή σας στο περιβάλλον sis.auth.gr ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Υποβάλετε online αίτηση για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας
  2. Μετά την παραλαβή της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας, επισκεφθείτε την εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ μαζί με αυτήν διαθέτοντας ταυτόχρονα τους απαραίτητους κωδικούς/ΡΙΝ και αποδεικτικό της ταυτότητάς σας (αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης), ώστε να αποκτήσετε προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό
  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες αρχικών ρυθμίσεων υπολογιστή στο εγχειρίδιο Ρύθμιση συσκευής. Αν διαθέτετε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα για το οποίο δεν παρέχονται οδηγίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ για να έχετε την κατάλληλη υποστήριξη.
  4. Για την αποστολή βαθμολόγιου δείτε το εγχειρίδιo για το sis.auth.gr

Στο εγχειρίδιο για την εφαρμογή ΑΠΘ Mobile θα βρείτε οδηγίες για αποστολή μηνυμάτων σε φοιτητές της τάξης σας