Αποστολή εγγράφου σε άλλη Μονάδα μέσω docs.auth.gr

Σε πολλές περιπτώσεις είναι πιθανό να απαιτείται αποστολή ενός εγγράφου σε μια άλλη Μονάδα του ΑΠΘ, π.χ. στην Κοσμητεία της Σχολής που ανήκει το τμήμα μας ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης κτλ. Η ενέργεια αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί πολύ εύκολα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Εφόσον έχουμε ανεβάσει το έγγραφο στην εφαρμογή docs.auth.gr, επιλέγουμε το έγγραφο που επιθυμούμε να στείλουμε σε άλλη Μονάδα από το διαθέσιμο κουτάκι και κατόπιν στη διαδρομή από το μενού Επιλεγμένα στοιχεία > Έναρξη διαδικασίας επιλέγουμε μέσα από τις διαθέσιμες διαδικασίες αυτή με το όνομα «Αποστολή εγγράφου σε άλλη Μονάδα».

Επιλέγουμε από τις διαθέσιμες μονάδες αυτή στην οποία θέλουμε να αποσταλεί

Το έγγραφο θα παραληφθεί από το αρμόδιο προσωπικό της άλλης μονάδας και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί. Οι δύο Μονάδες (αποστολέας/παραλήπτης) θα λάβουν αντίστοιχα ενημερωτικά μηνύματα.

    

 
Με εικόνες