Διαχείριση μελών αποθηκευτικού χώρου μονάδας

Από το Dashboard της μονάδας μας επιλέγοντας Μέλη μπορούμε να διαχειριστούμε τα μέλη που έχουν πρόσβαση στον χώρο της μονάδας μας.

Από την προβολή αυτή μπορούμε:
  1. να κάνουμε Αναζήτηση ώστε να εντοπίσουμε αν κάποιο πρόσωπο περιλαμβάνεται στα μέλη
  2. να αποδώσουμε κάποιον από τους διαθέσιμους ρόλους σε ένα μέλος της μονάδας μας. Οι διαθέσιμοι ρόλοι περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο Προβολή ιστοχώρου
  3. να προσκαλέσουμε άλλα μέλη του ΑΠΘ ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στον χώρο της μονάδας μας με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό. Για να γίνει αυτό επιλέγουμε την ένδειξη Πρόσκληση Ατόμων.

Στο πλαίσιο της αναζήτησης πληκτρολογούμε το Ονοματεπώνυμο ή το username του μέλους το οποίο θέλουμε να προσκαλέσουμε στην υπηρεσία, επιλέγουμε Προσθήκη και από την ένδειξη Επιλογή Ρόλου, αναθέτουμε το ρόλο που επιθυμούμε στο συγκεκριμένο μέλος. Τέλος πατάμε στην επιλογή Πρόσκληση.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρόσκλησης, το συγκεκριμένο μέλος θα λάβει ένα email το οποίο θα περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο για την είσοδο στην υπηρεσία docs.

 
Με εικόνες