Γνωρίζεις...

Γνωρίζεις ότι...

Η υποστήριξη χρηστών του ΚΗΔ εξυπηρέτησε τον περασμένο χρόνο περισσότερα από 43.000 αιτήματα υποστήριξης. Μεταξύ άλλων απάντησε 22.500 τηλεφωνικές κλήσεις, διαχειρίστηκε 12.500 emails που αφορούσαν υποστήριξη και θέματα ασφάλειας και δέχθηκε 6.000 χρήστες στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών.

Μόλις το 6,7% των αιτημάτων που έφτασαν στο 1ο επίπεδο υποστήριξης προωθήθηκαν για εξυπηρέτηση σε εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών του ΚΗΔ σε 2ο επίπεδο.