Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΕΗΔ), γνωστή ως Επιτροπή Δικτύων, Επικοινωνιών και Πληροφορικής μέχρι το 2012, έχει την εποπτεία του τεχνικού και επιστημονικού έργου του ΚΗΔ, εισηγείται στα αρμόδια όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου και χαράσσει τη στρατηγική του ιδρύματος σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το ΚΗΔ είναι το εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής αυτής.

Την Επιτροπή, με απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση με αριθμό 2905/19-2-2015), αποτελούν οι:

 • Πρόεδρος: Παναγιώτης Αργυράκης
     καθηγητής του Τμήματος Φυσικής

και μέλη

 • Μάρκος Ασσαέλ,
     καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών
 • Αθηνά Βακάλη,
     καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής
 • Παναγιώτης Μπαμίδης,
     επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής
 • Γεώργιος Πάγκαλος,
     καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Κωνσταντίνος Παπαζάχος,
     καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας
 • Νίκος Πιτσιάνης,
     επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Ορέστης Καλογήρου,
     καθηγητής του Τμήματος Φυσικής, Εκπρόσωπος Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης 
 • Ιωάννης Σαλματζίδης,
 •    υπάλληλος ΙΔΑΧ, Τεχνικός Δ/ντης ΚΗΔ
 • Κορνηλία Σκαρπέτα,
     προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης ΑΠΘ
 • Πέτρος Σταμούλης,
     υπάλληλος ΙΔΑΧ, προϊστάμενος του Τμήματος Μηχανοργάνωσης Επιτροπής Ερευνών