Οδηγίες διαχείρισης της εφαρμογής classschedule

Η εφαρμογή «Πρόγραμμα Μαθημάτων και Αιθουσών ΑΠΘ» δίνει τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης και εποπτείας των προγραμμάτων διδασκαλίας και της διαθεσιμότητας των αιθουσών του ΑΠΘ. Η εφαρμογή αντλεί πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από το κεντρικό σύστημα γραμματειών και καθιστά δυνατή μεταξύ άλλων την καταχώρηση προγραμμάτων διδασκαλίας και εξετάσεων από τους διαχειριστές των Τμημάτων.
Είσοδος στην υπηρεσία

Η είσοδος γίνεται από την ιστοσελίδα  class.auth.gr επιλέγοντας Είσοδος πάνω δεξιά και εισάγοντας έπειτα τα στοιχεία του Ιδρυματικού μας λογαριασμού.

Κρατήσεις

Έχουμε τη δυνατότητα να καταχωρήσουμε νέες κρατήσεις, να εξάγουμε κρατήσεις, να μεταβάλουμε και να διαγράψουμε συγκεκριμένες κρατήσεις. Υπάρχει επίσης δυνατότητα εισαγωγής κρατήσεων από CSV αρχείο.

 

Μπορούμε να καταχωρήσουμε κρατήσεις για εκδηλώσεις, συνελεύσεις ή μαθήματα. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε συγκεκριμένα Τμήματα ενός μαθήματος, τους  Υπεύθυνους διδασκαλίας, την Αίθουσα κράτησης, τον Τύπο (έκτακτη, τακτική) και την Ημέρα, Ωρα και Διάρκεια διεξαγωγής.

 

Στην καρτέλα μεταβολής μιας κράτησης υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφου. Με αυτή την επιλογή μπορούμε να δημιουργήσουμε εύκολα και γρήγορα αντίγραφα κάποιας κράτησης μεταβάλλοντας π.χ. μόνο ένα στοιχείο της κράτησης.

Εξαγωγή κρατήσεων

Από την σελίδα των κρατήσεων μπορoύμε να εξάγουμε κρατήσεις σε PDF, CSV ή iCal.

Εισαγωγή κρατήσεων από αρχείο CSV

Η εισαγωγή κρατήσεων από αρχείο CSV προϋποθέτει ότι το αρχείο CSV έχει την μορφή Κωδικός Μαθήματος (πχ GGN 210Υ), Καθηγητής (πχ ΦΑΡΜΑΚΗΣ), Αίθουσα (πχ ΑΙΘΟΥΣΑ Δ22), Ημέρα (πχ ΔΕΥΤΕΡΑ), Ώρα (πχ 9), Διάρκεια σε ώρες (πχ 2) και Σχόλια. Αφού μεταφορτώσουμε το αρχείο εμφανίζεται μήνυμα επιτυχίας η λάθους με αναφορά που υπάρχει πρόβλημα. Η διαδικασία εισαγωγής χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την διαδικασία εξαγωγής όταν θέλουμε να εισάγουμε πρόγραμμα από προηγούμενο έτος.

Εισαγωγή κρατήσεων από προηγούμενο έτος
Για να αντιγράψουμε κρατήσεις από προηγούμενο έτος στο τρέχον έτος πρέπει να ακολουθήσουμε με τη σειρά τα παρακάτω βήματα: 
  1. Επιλογή προηγούμενου έτους.
  2. Εξαγωγή προγράμματος από προηγούμενο έτος σε αρχείο csv.
  3. Επιλογή τρέχοντος έτους.
  4. Επιλογή αρχείου για εισαγωγή (πρώτα πατάμε την επιλογή αρχείου και μετά επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε).
Διαχείριση αιθουσών

Μπορούμε να προσθέσουμε αίθουσες άλλων τμημάτων ή να εξάγουμε τις αίθουσες σε αρχείο CSV. Μπορούμε επίσης να αποδώσουμε φιλικές ονομασίες σε αίθουσες που χρησιμοποιούμε για τις κρατήσεις του προγράμματος σπουδών καθώς και να διαγράψουμε αίθουσες που δε χρειάζόμαστε.

 

Μαθήματα

Έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία των γραμματειών σε πραγματικό χρόνο και εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο τμήμα ένα συγκεκριμένο έτος και περίοδο καθώς και τους διδάσκοντες στο κάθε μάθημα. Δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο CSV.

Διαχειριστές

Στην καρτέλα Διαχειριστές εμφανίζεται λίστα με τα στοιχεία των διαχειριστών όλων των τμημάτων, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη επικοινωνία μεταξύ των διαχειριστών όπως επίσης και να δίνεται η ευκαιρία να γνωρίζουμε ποιοι έχουν δικαιώματα διαχείρισης είτε στο Τμήμα μας είτε στα υπόλοιπα Τμήματα του ΑΠΘ.

 

 
Με εικόνες