Οδηγίες διαχείρισης της εφαρμογής classschedule

Η εφαρμογή «Πρόγραμμα Μαθημάτων και Αιθουσών ΑΠΘ» δίνει τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης και εποπτείας των προγραμμάτων διδασκαλίας και της διαθεσιμότητας των αιθουσών του ΑΠΘ. Η εφαρμογή αντλεί πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από το κεντρικό σύστημα γραμματειών και καθιστά δυνατή μεταξύ άλλων την καταχώρηση προγραμμάτων διδασκαλίας και εξετάσεων από τους διαχειριστές των Τμημάτων.
Είσοδος στην υπηρεσία

Η είσοδος γίνεται από την ιστοσελίδα  class.auth.gr επιλέγοντας Είσοδος πάνω δεξιά και εισάγοντας έπειτα τα στοιχεία του Ιδρυματικού μας λογαριασμού.

Περίοδοι και Αργίες

Αρχικά, πρέπει να ορίσουμε την χρονική περίοδο του προγράμματος που θέλουμε να καταχωρήσουμε.
Στην καρτέλα Ρυθμίσεις εμφανίζονται δύο επιλογές που μας δίνουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε την περίοδο των μαθημάτων ανά εξάμηνο και των εξεταστικών, καθώς κι επιπλέον αργίες για το Τμήμα μας, πέραν των τυπικών που ορίζονται κεντρικά για όλα τα Ακαδημαϊκά Τμήματα. 

 

Ανάλογα με την επιλογή που θα κάνουμε από το μενού, ανοίγει και η αντίστοιχη επιλογή για να δημιουργήσουμε Νέα χρονική περίοδο ή Νέα αργία.

Κρατήσεις

Από το μενού Κρατήσεις δημιουργούμε το πρόγραμμα μαθημάτων καταχωρώντας κρατήσεις αιθουσών.

 

Μπορούμε να καταχωρήσουμε κρατήσεις για εκδηλώσεις, συνελεύσεις ή μαθήματα. Μπορούμε επίσης, να επιλέξουμε συγκεκριμένα Τμήματα ενός μαθήματος, τους Υπεύθυνους διδασκαλίας, την Αίθουσα κράτησης, τον Τύπο (έκτακτη, τακτική) και την Ημέρα, Ωρα και Διάρκεια διεξαγωγής. Πατώντας Αποθήκευση καταχωρείται η συγκεκριμένη κράτηση.

Μας δίνεται, επίσης, η δυνατότητα πολλαπλής καταχώρησης εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε εύκολα και γρήγορα αντίγραφα κάποιας κράτησης μεταβάλοντας π.χ. μόνο την αίθουσα. Σε αυτήν την περίπτωση, μόλις έχουμε περάσει τα στοιχεία της αρχικής κράτησης, επιλέγουμε Αποθήκευση και αντίγραφο. Η αρχική κράτηση αποθηκεύεται και ανοίγει εκ νέου η φόρμα ώστε να μεταβάλουμε κάποιο στοιχείο της και να δημιουργηθεί επόμενη κράτηση και ούτω καθεξής. Κατ' αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε όσες κρατήσεις θέλουμε και στην τελευταία επιλέγουμε το κουμπί Αποθήκευση. Οι ίδιες επιλογές μάς δίνονται και κατά την ενέργεια μεταβολής μιας κράτησης.

 

Επιπλέον, μπορούμε να εξάγουμε κρατήσεις καθώς και να μεταβάλουμε ή να διαγράψουμε συγκεκριμένες κρατήσεις. Υπάρχει επίσης, δυνατότητα εισαγωγής κρατήσεων από CSV αρχείο.

Εξαγωγή κρατήσεων

Από την σελίδα των κρατήσεων μπορoύμε να εξάγουμε κρατήσεις σε PDF, CSV ή iCal.

Εισαγωγή κρατήσεων από αρχείο CSV

Η εισαγωγή κρατήσεων από αρχείο CSV προϋποθέτει ότι το αρχείο CSV έχει την μορφή Κωδικός Μαθήματος (πχ GGN 210Υ), Καθηγητής (πχ ΦΑΡΜΑΚΗΣ), Αίθουσα (πχ ΑΙΘΟΥΣΑ Δ22), Ημέρα (πχ ΔΕΥΤΕΡΑ), Ώρα (πχ 9), Διάρκεια σε ώρες (πχ 2) και Σχόλια. Αφού μεταφορτώσουμε το αρχείο εμφανίζεται μήνυμα επιτυχίας η λάθους με αναφορά που υπάρχει πρόβλημα. Η διαδικασία εισαγωγής χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την διαδικασία εξαγωγής όταν θέλουμε να εισάγουμε πρόγραμμα από προηγούμενο έτος.

Εισαγωγή κρατήσεων από προηγούμενο έτος
Για να αντιγράψουμε κρατήσεις από προηγούμενο έτος στο τρέχον έτος πρέπει να ακολουθήσουμε με τη σειρά τα παρακάτω βήματα: 
  1. Επιλογή προηγούμενου έτους.
  2. Εξαγωγή προγράμματος από προηγούμενο έτος σε αρχείο csv.
  3. Επιλογή τρέχοντος έτους.
  4. Επιλογή αρχείου για εισαγωγή (πρώτα πατάμε την επιλογή αρχείου και μετά επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε).
Διαχείριση αιθουσών

Μπορούμε να προσθέσουμε αίθουσες άλλων τμημάτων ή να εξάγουμε τις αίθουσες σε αρχείο CSV. Μπορούμε επίσης να αποδώσουμε φιλικές ονομασίες σε αίθουσες που χρησιμοποιούμε για τις κρατήσεις του προγράμματος σπουδών καθώς και να διαγράψουμε αίθουσες που δε χρειάζόμαστε.

 

Μαθήματα

Έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία των γραμματειών σε πραγματικό χρόνο και εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο τμήμα ένα συγκεκριμένο έτος και περίοδο καθώς και τους διδάσκοντες στο κάθε μάθημα. Δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο CSV.

Διαχειριστές

Στην καρτέλα Διαχειριστές εμφανίζεται λίστα με τα στοιχεία των διαχειριστών όλων των τμημάτων, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη επικοινωνία μεταξύ των διαχειριστών όπως επίσης και να δίνεται η ευκαιρία να γνωρίζουμε ποιοι έχουν δικαιώματα διαχείρισης είτε στο Τμήμα μας είτε στα υπόλοιπα Τμήματα του ΑΠΘ.

 

 
Με εικόνες