Καταχώρηση διδασκόντων στο σύστημα γραμματειών

Η καταχώρηση διδασκόντων στο σύστημα γραμματειών (Cardisoft) προϋποθέτει οι διδάσκοντες να έχουν καταχωρηθεί στην Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου (ΠΥΚΑ). Η καταχώρηση στην ΠΥΚΑ γίνεται από το αρμόδιο τμήμα για κάθε κατηγορία διδάσκοντα.

Ακολουθεί σε σύνοψη η περιγραφή των ενεργειών της γραμματείας του τμήματος για κάθε κατηγορία διδάσκοντα προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταχώρηση στο σύστημα γραμματειών (Cardisoft).

Κατηγορία Ποιο είναι το αρμόδιο τμήμα καταχώρησης στην ΠΥΚΑ; Τι πρέπει να κάνει η Γραμματεία Τμήματος;
Διδάσκοντας με ενεργή σύμβαση στον ΕΛΚΕ ΕΛΚΕ Ενημερώνει τον διδάσκοντα να επικοινωνήσει με το ΚΗΔ για τη ρύθμιση του ιδρυματικού του λογαριασμού και την καταχώρηση του ως διδάσκοντα στο σύστημα γραμματειών.
ΠΔ407 Τμήμα ΔΕΠ Επικοινωνεί με το τμήμα ΔΕΠ για την καταχώρηση του διδάσκοντα. Μετά την καταχώρηση, ενημερώνει τον διδάσκοντα να επικοινωνήσει με το ΚΗΔ για τη ρύθμιση του ιδρυματικού του λογαριασμού και την καταχώρηση του ως διδάσκοντα στο σύστημα γραμματειών.
Διδάσκοντας με απόσπαση από Α'βάθμια, Β'βάθμια εκπ. Τμήμα Διοίκησης Επικοινωνεί με το τμήμα Διοίκησης για την καταχώρηση του διδάσκοντα. Μετά την καταχώρηση, ενημερώνει τον διδάσκοντα να επικοινωνήσει με το ΚΗΔ για τη ρύθμιση του ιδρυματικού του λογαριασμού και την καταχώρηση του ως διδάσκοντα στο σύστημα γραμματειών.
Εξωτερικός διδάσκων σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που έχει σύμφωνο συνεργασίας με το τμήμα Τμήμα ΔΕΠ Αποστέλλει στο τμήμα ΔΕΠ συμπληρωμένα τα στοιχεία που φαίνονται στη φόρμα βεβαίωσης για καταχώρηση στην ΠΥΚΑ. Μετά την καταχώρηση, ενημερώνει τον διδάσκοντα να επικοινωνήσει με το ΚΗΔ για τη ρύθμιση του ιδρυματικού του λογαριασμού και την καταχώρηση του ως διδάσκοντα στο σύστημα γραμματειών
Μέλος εξεταστικής επιτροπής (όχι διδάσκοντας) Δεν καταχωρείται

Ενημερώνει το ΚΗΔ μέσω email στη διεύθυνση support@auth.gr με τα παρακάτω στοιχεία του μέλους:

- ονοματεπώνυμο
- βαθμίδα
- σε ποιο πανεπιστήμιο εργάζεται
- ΑΜΚΑ ή αριθμό διαβατηρίου του αν δεν πρόκειται για έλληνα διδάσκοντα

 

 
Με εικόνες