Κλήση VoIP με Android

    Eγκαταστήστε την εφαρμογή CSIPSimple από το Play Store.
    Την εφαρμογή CSIPSimple μπορείτε να τη βρείτε και στο appzoom ή στο appbrain.
 

Εκτελέστε την εφαρμογή και στην πρώτη οθόνη επιλέξτε Add Account.

Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέξτε Basic από το υπομενού Generic Wizards.

Στην οθόνη Επεξεργάσια/Edit συμπληρώστε τα πεδία όπως παρακάτω:

Account name :κάποιο διακριτικό όνομα για να σας αναγνωρίζουν (π.χ. auth),
User: το όνομα χρήστη του Ιδρυματικού σας λογαριασμού,
Server: sip.auth.gr
Password: o κωδικό πρόσβασης του Ιδρυματικού σας λογαριασμού.

Πατήστε Save.

Θα πρέπει να εμφανιστεί μια πράσινη μπάρα, πράσινο το Account name καθώς και η ένδειξη Registered.

Πατώντας το εικονίδιο πάνω αριστερά εμφανίζεται η αρχική οθόνη του CSipSimple όπου μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό προς κλήση.

Επιλέγοντας txt μπορείτε να κάνετε κλήση πληκτρολογώντας το όνομα χρήστη/username του Ιδρυματικού λογαριασμού του καλούμενου.

Περισσότερες οδηγίες για τον τρόπο κλήσης μπορείτε να δείτε τις οδηγίες σε αυτή τη σελίδα.

 
Με εικόνες